Kalotadámos - Tombor Ilona leírása

Templom: 

Kalotadámos, Ref. templom (v. Kolozs vm.; Damos – Románia)

A hajó mennyezete 42 táblás. Felirata:

“E Menyezet Készittetett Isten ditsőségére az Eklésia költségével 1774-dik Esztendőben Szent Mihály havában … Készült Kolosvári Asztallos Öreg Umling Lőrintz által. És Virágozodot ugyan Öreg Umling Lőrintz Uramnak Ifjabik Fija Aszt. Um. János által.”

A szentély mennyezete 35 táblás, felirat nélkül.
A 6 táblás nyugati karzaton felirat:

“Isten Házához való Jó Indulatjokból Ujjitották e Kart Ifju Vintze János, Tsoma János és Bálint András. Asztalos Lőrintz által. 1753 esztendőben Die 7 Novembris.”
“E Grádits Tábláját Tsináltatták Miklós János és Györgyi Horvát Gy. Szolga Legények Anno 1753.”

A szószék feljáróján: “Ao. 1746.” A férfiak padján 1774-es évszám.
A keleti karzat felirata:

“Tiszteletes Szakats Pál Prédikátorságában … épittetett ez a Kar az Orgonával együtt a Damosi Ref. Sz. Eklésia Költségével 1813-dik Esztendőben.”

A főbejárat ajtószárnyán és az úrasztalán 1746-os évszám.
A Damosi R. Eklésia Albumában levő feljegyzések:

“Ao. 1774. 24 Martii Asztalos Lőrintz Ur a Templom mennyezetét megalkuván Urral [?] áldomásra költöttem … 15 Den.”
“Ao. 1774. Dieb. Okt. Asztalos Lőrintz Urnak az első Contractum szerént, melly alku a Templom hátulsó rész mennyezetéről vagyon attam pénz fizetést. … Flor. 30. Den. 60.”
“Ao. 1774. A Korona festéséért Lőrintz Urnak attam itallal együtt Flor. 1. – Den. 54.”
“Ao. 1774 Dieb. X-bre: Lőrintz Urnak a Székek megfestéséért ad(tam) Flor. 4. Den. 8. – Az éneklő Kar tsinálásáért adtam Lőrintz Urnak … Fl. Hung. 12. – Den. 24.”